Játssz ingyen!

A mitrill.hu felhasználási feltételei

A mitrill.hu felhasználási feltételei

Cím:
mitrill.hu
1173 Budapest, Taban u. 4.

Elérhetöségek:
E-Mail: info@mitrill.hu


Felhasználási feltételek

1. A felhasználási feltételek tárgya, alkalmazási köre

1.1 Az alábbi feltételek érvényesek az összes mitrill.hu által szolgáltatott internetes játékokra valamint egyéb szolgáltatásokra is, amelyek a weblapon megjelennek.
A mitrill.hu portálra való regisztrációval vagy bejelentkezéssel a felhasználók egy felhasználói megállapodásba lépnek a mitrill.hu-val minden online játékra vonatkozóan.

1.2 Ezek a Felhasználási feltételek teljesen felülírják a mitrill.hu korábban használat verzióit.

1.3 A mitrill.hu olyan web-es játékokat és egyéb szolgáltatásokat nyújt, amelyek technikai és müködési kapacitása évente, átlagosan 98,0% -os elérhetöséget biztosít, nem beleértve azokat az idöszakokat, amelyek során az online játékok és egyéb szolgáltatások súlyos technikai okok miatt megszakításra vagy korlátozásra kerülnek az elengethetetlen karbantartás eredményeképpen, amelyekért a mitrill.hu semmilyen felelösséget nem vállal.

1.4 A mitrill.hu folyamatosan fejleszti, frissíti és egyéb módon módosítja online játékait és egyéb szolgáltatásait. Ennek megfelelöen, a felhasználók csak az akkori, aktuális változatában vehetnek részt az online játékokban és szolgáltatásokban.

1.5 A mitrill.hu által kínált online játékok és szolgáltatások kizárólag szórakoztatási célokat szolgálnak, és nem használhatók fel semmilyen pénzügyi jutalomhoz vagy kereskedelmi célokra.

1.6 A felhasználó felelössége az alkalmazott szoftverek és hardverek kompatibilitása és alkalmassága.

1.7 Ezen Általános Szerzödési Feltételek mellett az online játékok szabályai is érvényesek, ha vannak ilyenek. Amennyiben ezek a felhasználási feltételek ütköznek a játékszabályokkal, a jelen feltételek érvényesülnek. Az egyéni online játékok, beleértve - de nem kizárólagosan - a változatokat és / vagy azok összetevöit, valamint a mitrill.hu weboldalain szereplö egyedi szolgáltatásokat további különleges felhasználási feltételek hatálya alá helyezik, amelyeket a felhasznást megelözöen nyilvánosságra hozzak.

1.8 Bizonyos online játékok és szolgáltatások esetében a felhasználóknak lehetöségük van kihasználni a mitrill.hu szerzödéses partnerei által kínált szolgáltatásokat. Ebben az esetben külön megállapodás köttetik a felhasználók és a mitrill.hu szerzödéses partnere között, amelyröl a felhasználó elözetes értesítést fog kapni.

1.9 A Felhasználási Szabályzatok vagy az Általános Szerzödési Feltételek alkalmazhatósága a mitrill.hu elözetes írásbeli beleegyezésétöl függ.

2. Szerzödéskötés

2.1 A mitrill.hu által kínált online játékok és egyéb szolgáltatások igénybevétele érdekében a felhasználóknak regisztrálniuk kell.

2.2 Csak egyének vehetnek részt a regisztrációban, és csak egyes személyek (nem csoportok, együttélö partnerek, jogi személyek stb.) válhatnak felhasználókká. A kiskorú felhasználók esetén szükséges a törvényes képviselök hozzájárulásához még a regisztrálást megelözöen.

2.3 A regisztráció során a felhasználóknak rendelkezniük kell egy játékos nevével, valamint egy regisztrált e-mail címmel. A játékosok nevei nem sérthetik harmadik fél jogát, vagy nem lehetnek sértö jellegüek sem. Ezenkívül e-mail cím vagy URL nem használható játékosnévként. A felhasználók garantálják, hogy a mitrill.hu-n történö regisztráció során nyújtott információk pontosak és teljesek.

2.4 A felhasználóknak személyesen kell regisztrálniuk; harmadik felek nem regisztrálhatják öket, beleértve, de nem kizárólagosan azokat, akik kereskedelmi forgalmat bonyolítanak a különbözö televíziós reklámok kapacitásain (regisztrációs szolgáltatások).

2.5 A regisztrációk jóváhagyása a mitrill.hu portálon és az online játékoldalakon egy megerösítö e-mail útján történik, amely a felhasználóknak aktiválási link-et biztosít. Ebben az esetekben, a mitrill.hu csak akkor aktiválja a felhasználó/játékos számláját, ha az az aktiválási linkre kattint. Miután a mitrill.hu aktiválta a fiókot, vagy elismerte a felhasználót, az ilyen felhasználó és a mitrill.hu korlátlan idötartamra felhasználói szerzödést köt ezen felhasználási feltételek alapján. Bizonyos esetekben a regisztrációs eljárás eltérhet a fent ismertetett eljárási vázlattól, mely esetben a felhasználó megfelelö módon értesül.

2.6 Miután a felhasználók sikeresen regisztráltak, létrehozhatják és függetlenül kezelhetik a felhasználói fiókjaikat. A felhasználói fiókokat létre lehet hozni a mitrill.hu portálon, valamint bármely online játék oldalán. A mitrill.hu portálon létrehozott felhasználói fiókot minden egyéb online játékhoz, amelyhez a mitrill.hu link-ként közöl, fel lehet használni. Ennek ellenére, egy az online játékoldalon létrehozott felhasználói fiók nem biztos, hogy felhasználhatók más online játékban.

2.7 A felhasználói fiókokat nem lehet átirányítani a mitrill.hu kifejezett hozzájárulása nélkül.

3. A visszavonási feltételek

A felmondási jog

A szerzödés felbontását két héten belül, írásban lehet kérni (pl. posta, fax, e-mail). Meg kell okolni. Ahhoz, hogy hatékonyan végbemenjen, a visszavonási értesítéseket idöben el kell indítani és a info@mitrill.hu címre kell megküldeni.

Különleges feltételek

A felmondási jog idö elött elhalasztódik, ha (i) a mitrill.hu megkezdte a szolgáltatás nyújtását a felhasználó kifejezett beleegyezésével, vagy (ii) ha maga a felhasználó kezdeményezte az ilyen szolgáltatás megkapását a visszavonási határidö lejárta elött. Ilyen eset lehet például, ha a felhasználó részt vesz egy online játékban, vagy más szolgáltatás elönyeit élvezi.

4. Felhasználó kötelezettségei

4.1 Felhasználói adatok

A felhasználók vállalják, hogy értesítik a mitrill.hu-t a regisztrációs folyamat részeként nyújtott adatokban való változásokról, beleértve, de nem kizárólagosan az e-mail címük változásáról is. A felhasználók kötelesek a mitrill.hu kérésére megerösíteni, hogy pontos információval szolgáltak-e.

4.2 Belépési adatok, azonosítók, jelszavak

4.2.1 A felhasználók kötelesek szigorú bizalommal kezelni a bejelentkezési adataikat, azonosítóikat és jelszavaikat. A felhasználók nem adhatják meg bejelentkezési adataikat olyan weboldalakon, amelyek nem a mitrill.hu müködtetett.

4.2.2 A "bejelentkezési adatok", "azonosítók" és "jelszavak" kifejezések a felhasználók által használt betük és/vagy karakterek és/vagy számok kombinációira vonatkoznak, amelyekkel a felhasználók azonosítják magukat és megakadályozzák, hogy egy harmadik, nem felhatalmazott fél hozzáférhessen ezen adatokhoz.

4.2.3 A felhasználók kötelesek védelmezni a bejelentkezési adatokat, azonosítókat és jelszavakat a jogosulatlan harmadik féltöl származó felhasználástól.

4.2.4 Abban az esetben, ha a felhasználók okkal feltételezik, hogy egy harmadik fél engedély nélkül szerezte meg vagy csak feltételezi, hogy megszerezte, haladéktalanul értesíteniük kell a mitrill.hu-t, módosítaniuk kell az adataikat, vagy majd a mitrill.hu megteszi ezt. Ebben az esetben, vagy abban az esetben, ha a mitrill.hu jogosulatlan felhasználást gyanít, a mitrill.hu jogosult ideiglenesen letíltani az ilyen felhasználók hozzáférését. A hozzáférési jogosultságokat visszaállításra kerülhetnek, ha az adatok jogosulatlan felhasználása már nem áll gyanúban.

4.2.5 A felhasználók semmilyen körülmények között sem használhatják más felhasználó bejelentkezési adatait, kivéve, ha a játékszabályok erre lehetöséget adnak.

4.3 A mitrill.hu weboldalainak és honlapjainak tartalma

4.3.1 A mitrill.hu weboldalai olyan tartalmat kínálnak, amelyek a mitrill.hu vagy a harmadik felek védelme alatt áll a védjegy, a szerzöi jog és az egyéb jogszabályok alapján. Hacsak a jelen Felhasználási Feltételek kifejezetten mást nem jelentenek ki, a felhasználók nem jogosultak a feldolgozására, másolására, terjesztésére, közzétételére vagy reklámozásra vagy, a mitrill.hu-al kötött szerzödésben elöírt egyéb felhasználására. A sokszorosítás csak technikai okok miatt és böngészési célból engedélyezett. A sokszorosítások csak magán célokra korlátozódnak. A szerzöi jogok és a védjegyek megváltoztatása, elnyomása vagy eltávolítása nem megengedett.

4.3.2 A "Tartalom" a mitrill.hu által szolgáltatott adatok, képek, szövegek, grafikák, dalok, hangok, hangsorok, videók, programok, szoftverkódok és egyéb információk, beleértve, de nem kizárólagosan, a letöltésre kínált szolgáltatások.

4.3.3 A Felhasználók vállalják, hogy tartózkodnak (i) a mitrill.hu weboldalainak vagy az azokon kínált szolgáltatások müködésének veszélyeztetésétöl vagy megzavarásától, illetve (ii) a korlátozott adatok engedély nélküli hozzáférésétöl. A felajánlott tartalom csak a mitrill.hu weboldalainak és tartalmának más felhasználók általi élvezetével kompatibilis módon tekinthetö meg. Az olyan adatok vagy szoftverek továbbítása amelyek megzavarják a szoftware müködését, tilos.

4.3.4 A mitrill.hu weboldalainak kereskedelmi célra történö felhasználása, beleértve de nem kizárólagosan a reklámozásra, csak a mitrill.hu kifejezett elözetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges.

4.3.5 A felhasználóknak nincs joguk semmilyen tartalom közzététele a mitrill.hu weboldalain.

4.3.6 A mitrill.hu weboldalaihoz való hozzáférés szigorúan tilos olyan anonimizáló szolgáltatásokkal, amelyek elrejtik a felhasználó tényleges IP-címét.

4.4 Linkek

Megengedett a mitrill.hu weboldalához kapcsolódó linkek használata, feltéve, hogy a hivatkozások kizárólag referenciaként szolgálnak. A mitrill.hu fenntartja magának a jogot, hogy visszavonja engedélyét. Nem engedélyezett a mitrill.hu weboldalainak keretbe való beépítése vagy képviselése vagy hyperlinkben való használata.

5. Az online játékok használatának speciális feltételei

5.1 Kivéve, ha a játékszabályok kivételeket írnak elö, a felhasználók körönként egyetlen felhasználói fiókra korlátozódnak (például Világ, Világegyetem, stb.). A többszörös felhasználói fiók használata nem megengedett, és a mitrill.hu bármikor törölheti vagy blokkolhatja ezen többszörös felhasználói fiókokat.

5.2 A felhasználóknak tilos az online játékok manipulálása vagy megrongálása. A felhasználók nem használhatnak olyan intézkedéseket, mechanizmusokat vagy szoftvereket, amelyek megzavarhatják a játék funkcióit vagy elöírt menetét. Hasonlóképpen, a felhasználóknak nem szabad olyan intézkedéseket elindítaniuk, amelyek indokolatlanul vagy túlzott mértékben terhelhetik a technikai kapacitásunk. A felhasználóknak nem szabad blokkolni, felülírni vagy módosítani a játék által létrehozott tartalmakat, vagy más módon akadályozniuk az online játékokat.

5.3 A felhasználók számára továbbá tilos az online játékok (beleértve az egyes weboldalakat is) a megadott böngészötöl eltérö vagy a mellékelt ügyfélprogramon kívüli programok használatával. Ez különösen igaz az ún. botokra és egyéb eszközökre, amelyeket a webes felületek cseréjéhez vagy módosításához terveztek. Szintén tilos a szkriptek és a teljesen vagy részben automatizált programok használata, amelyek a felhasználók számára versenyelönyt biztosítanak a többi játékossal szemben, beleértve az automatikus frissítési funkciókat, valamint az integrált webes böngészö mechanizmusokat, amelyek automatizált müveletekre vonatkoznak.

5.4 Semmilyen körülmények között a felhasználóknak nem megengedett:

a) csalások, modok és/vagy hackek létrehozhása vagy használata, vagy más, harmadik féltöl származó szoftvereket felhasználása, amelyek megváltoztathatják az online játékosok tapasztalatait;

b) adatgyüjtö szoftverek futtatása, vagy infó- "elkapó" vagy összegyüjö szoftok az online játékban való használata;

c) "igazi" pénz ellenében eladott vagy vásárolt, elcserélt vagy hasonló módon megszerzett, az online játékban használt virtuális tárgyak a játékon kívül való felhasználása, beleértve a kijátszást, hasonló módszereket vagy akciókat, amelyek a fent említett korlátozások alá esnek.

5.5 Tilos a hirdetések elfojtására szolgáló eszközök használata. Éppen ezért, nem következetes, hogy csak bizonyos hirdetések vannak-e elnyomva, vagy csak az úgynevezett elöugró ablakok vagy szövegalapú böngészök használata akadályozza meg a hírdetések fölugrását.

5.6 A felhasználók csak a játék kezdölapján vagy a mitrill.hu portál oldalán jelentkezhetnek be. A felhasználói fiókokat nem szabad automatikusan megnyitni függetlenül attól, hogy a kezdölap megjelenik-e.

5.7 Az online játékokban nyújtott virtuális tételekre vonatkozó minden jog a mitrill.hu és/vagy az általa felhatalmazott szerzödéses partnerek kizárólagos javára történik. Ugyanez igaz a virtuális cikkekre, amelyeket a felhasználók, akik a mitrill.hu-t felhatalmazzák a világaikkal, örökkévalóságukkal és korlátozás nélkül kizárólagos jogaikkal élvezhetik az olyen elemeket, amelyek magukban foglalják az átfedéseket, a terjesztést és a feldolgozást. A felhasználók egy nem kizárólagos jogot élveznek az ilyen elemek esetében, amelyek a megállapodás idötartamára korlátozódnak.

6. A kommunikációs eszközök használatának speciális feltételei a mitrill.hu weboldalain

6.1 A mitrill.hu elérhetövé tett, de a felhasználók számára nem feljogosított kommunikációs eszközeire (beleértve, de nem kizárólagosan a vitafórumokat, csevegéseket, blogokat, vendégkönyveket stb., valamint a megjegyzések funkcióit) saját tartalom feltöltéseire a mitrill.hu weboldalain. A felhasználóknak jogukban áll a rendelkezésükre álló kiterjedések felhasználása. A mitrill.hu csupán technikai eszközök segítségével segíti az információcserét.

6.2 A felhasználók kizárólagos felelösséggel tartoznak minden olyan tartalomért és hozzájárulásért, amelyet megosztottak, és vállalják, hogy a mitrill.hu nem vállal felelöséget érte harmadik felek követelései esetén. Bár a mitrill.hu kifejezetten nem hivatkozik a felhasználó által közzétett megjegyzések tulajdonjogára, a felhasználók a mitrill.hu-nek állandó, visszavonhatatlan és nem kizárólagos jogot biztosítanak az általuk közzétett tartalmak és hozzászólások használatára. A mitrill.hu hangsúlyozza, hogy nem figyeli aktívan az oldalain feltüntetett felhasználói tartalmakat. Ehelyett véletlenszerüen ellenörzi az ilyen tartalmat, és minden felhasználónak lehetösége van arra, hogy jelentést tegyen a mitrill.hu-nak, amely sértheti az alkalmazandó jogot, ebben az esetben a mitrill.hu a lehetö leggyorsabban reagál, és a szükséges mértékben zérolhatja vagy törölheti a megjelölt tartalmakat.

6.3 A felhasználóknak tilos bármely eszközt használni, beleértve, de nem kizárólagosan a mitrill.hu weboldalain elérhetö kommunikációs eszközöket, tartalmakat közzétenni vagy terjeszteni, amelyek:

a) megsérti az alkalmazandó jogot, vagy uralkodó erkölcsi vagy etikai normákat;

b) harmadik fél védjegyeit, szabadalmakat, ipari és egyéb bejegyzett formatervezési mintákat, szerzöi jogokat, üzleti titkot vagy egyéb harmadik fél jogát;

c) obszcén, rasszista, eröszakos vagy pornográf jellegü, vagy más módon veszélyezteti a gyermekek és fiatalok jólétét vagy jellegét;

d) támadó, zaklató vagy becsületsértö jellegü;

e) láncbetéteket vagy hólabda-rendszereket tartalmaznak;

f) tévesen alkotja azt a benyomást, hogy a mitrill.hu küldte ki vagy hagyta jóvá;

g) a harmadik felek személyes adataira vonatkozik, az ilyen felek kifejezett hozzájárulása nélkül ; vagy

h) kereskedelmi jellegüek és/vagy hirdetési célokat szolgálnak.

6.4 Az URL-címeket, cégeket vagy termékeket nem szabad elnevezni, amennyiben és amennyire azokat elsösorban hirdetési célokra említik.

6.5 A mitrill.hu weboldalain szereplö kommunikációs eszközök mindegyikének kötelessége nem-támadó módon kifejezni magát, és tartózkodni a nevetségességtöl vagy más módon való támadásoktól.

6.6 A jelen Használati feltételekben foglalt egyéb jogaitól függetlenül a mitrill.hu jogosult a szabályok megsértése miatt közzétett tartalmak és hozzászólások tartalmának szerkesztésére vagy törlésére. A mitrill.hu jogosult továbbá az online játékok használatának ideiglenes vagy végleges megszüntetésére, a mitrill.hu weboldalaihoz és egyéb szolgáltatásaihoz való hozzáférés megakadályozására, minden olyan felhasználó esetében, aki megszegi ezeket a szabályokat.

7. A kötelezettségszegés következményei

7.1 A mitrill.hu nem felelös a felhasználókat terhelö illetékek megsértéséböl eredö károkért.

7.2 Minden más jogi és szerzödéses jogtól függetlenül, a mitrill.hu a választása szerint a következö lépéseket teheti abban az esetben, ha a felhasználók sértö módon eltérnek az alkalmazandó jogtól, a harmadik felek jogaitól, a jelen Felhasználási feltételeket vagy bármely más szabály megszegése esetén:

a) szerkeszteni vagy törölni a tartalmat;

b) felhasználói figyelmeztetéseket kiküldése;

c) az online játékokat megzavaró illetö megjelölése és azonosítása;

d) ideiglenesen vagy véglegesen tagadja a felhasználók hozzáférését minden mitrill.hu játékhoz és/vagy weboldalhoz;

e) a felhasználók kizárása;

f) a mitrill.hu weboldalainak ideiglenes vagy végleges tilalmának kiadása a 6. pont megsértése esetén; vagy

g) azonnali hatállyal felmondhatja a felhasználói megállapodásokat.

7.3 A tiltott vagy kizárt felhasználók nem regisztrálhatnak újra a mitrill.hu elözetes beleegyezése nélkül, és nem jogosultak a tiltás, kizárás vagy egyéb korlátozó intézkedés feloldására.

8. Felhasználói díjak

8.1. Ha másképpen nem jelezzük, az online játékok és egyéb szolgáltatások használata ingyenes.

8.2 Azonban, a felhasználók megvásárolhatnak bizonyos kiegészítéseket és szolgáltatásokat, amelyek az online játékok részeként állnak rendelkezésre, és ebben az esetben ezeket a játékokat az ilyen jellegü játékokkal kapcsolatban külön értesíteni kell, beleértve, de nem korlátozva ezek funkcióit, idötartamát a rendelkezésre állás, a költségek és a fizetési módokban.

8.3 A vásárlást igényét jelzö kiskorúak számára garantálják, hogy az ilyen jellegü szolgáltatásokért fizetett pénzeszközöket erre a célra, vagy azok rendelkezésére bocsássák, akik ezeket futtatják, illetve ilyen esetekben a szülöi felhatalmazás is szükséges.

8.4 Az alkalmazandó díjak lezárásakor esedékesek és fizetendöek, a fizetést általában a fizetési folyamatot kezelö szolgáltató begyüjti. A néhány nappal elöre történö kifizethetés a szolgáltatások megszakítás nélküli futtatását biztosítja. Az ilyen szolgáltatók által megszabott feltételek és felhasználhatóságok, amennyiben vannak ilyenek, alkalmazandók ezen Általános Szerzödési Feltételek mellett.

8.5 A felhasználók képviselik és garantálják, hogy a fizetési folyamat részeként nyújtott információk (beleértve, de nem kizárólag, a banki adatokat, hitelkártyaszámokat stb.) igazak és pontosak.

8.6 A fizetési módok az online játéktól, a felhasználói országtól, valamint a rendelkezésre álló eszközöktöl és technológiáktól függöen változnak. A mitrill.hu fenntartja magának a jogot, hogy bármikor módosítsa a fizetési módokat.

8.7 A mitrill.hu fenntartja magának a jogot a játék belsö jellemzöinek (beleértve a virtuális pénznemeket is) díjainak megváltoztatására, amely magában foglalja a jogot arra, hogy csökkentse vagy növelje az egyes belsö játékjellemzök árfolyamát a jövöbeni szolgáltatás vásárlásokhoz.

8.8 Visszaváltási/visszavonási fizetési politika

Visszatérítés nem lehetséges.

9. A felelösség korlátozása

9.1 Harmadik fél jogainak megsértése esetén, a felhasználók közvetlenül felelösek az ilyen harmadik felekért, és kötelezettséget vállalnak arra, hogy kártalanítják a mitrill.hu-t minden olyan kárért, amely a jelen Használati feltételekben foglalt kötelezettségek be nem tartása miatt keletkezik. A mitrill.hu-t ártalmatlanítók és a többi felhasználó vagy harmadik fél által a mitrill.hu-töl szemben felmerülö igények alapján, a jogaiknak a felhasználói tartalmak vagy egyéb kötelességszegések miatt történö megsértése alapján, viselik a mitrill.hu jogi védelmének költségeit beleértve a bírósági és ügyvédi díjakat is, feltéve, hogy az alkalmazandó jog megsértése rájuk hárul-e.

9.2 Jogi okoktól (szerzödéses kötelességszegés vagy szabálytalanság) való eltekintés nélkül a mitrill.hu felelössége véglegesen a következö rendelkezések hatálya alá tartozik:

9.2.1 A mitrill.hu ingyen biztosítja a szolgáltatást, így csak szándékos károkozásért és súlyos gondatlanságért felelös.

9.2.2 A díj ellenében nyújtott szolgáltatásokért a mitrill.hu korlátlan felelösséget vállal a szándékos kötelességszegésért és a súlyos gondatlanságért testi sérülés esetén; a csekély gondatlanság esetén azonban a mitrill.hu felelössége az anyagi szerzödéses kötelességek, valamint az alapjául szolgáló esetleges esedékességek megsértésére korlátozódik. Az ilyen jellegü szerzödéses kötelességek megsértéséért való felelösség a szokásos mértékü kártérítésre korlátozódik, amelyet a záráskor a körülményei alapján tudnia kellett volna. Az "anyagi szerzödéses kötelezettségek" a fent említett értelemben olyan kötelezettségeket jelentenek, amelyek a megállapodás megfelelö végrehajtásához és céljának megvalósításához nélkülözhetetlenek, és a felhasználók számára ésszerüen meghatárózhatók.

9.2.3 A mitrill.hu nem vállal felelösséget a hálózati zavarokért, amelyeket nem ö okozott.

9.2.4 Az elözö bekezdésektöl függöen, a mitrill.hu felelössége az adatok elvesztésére olyan esetekre korlátozódik, amikor a felhasználók a megfelelö adatbiztonsági óvintézkedésekkel nem tudták elkerülni ezt a veszteséget

9.2.5 A fenti felelösségkorlátozások nem alkalmazhatók olyan esetekben, amikor (i) a mitrill.hu kifejezett garanciát vállalt, (ii) a megtévesztéskor, (iii) az élet, testi vagy egészségi sérüléséböl eredö károkat, és (iv) olyan eseteben, amikor az alkalmazandó jog mást ír elö.

10. Feltétel, felhasználói fiókok törlése

10.1 Az Online játék vagy szolgáltatás eltérö rendelkezése hiányában a mitrill.hu portál használatáról szóló megállapodást, az online játékokat és egyéb szolgáltatásokat határozatlan idöre kötik meg, és a felhasználó befogadása vagy engedélyezése a mitrill.hu-töl függ.

10.2 Akár egy jó meghatározott ok hiányában is, minden fél azonnali hatállyal felmondhatja a megállapodást, feltéve, hogy nem született megállapodás egy meghatározott feltétel alapján. Ha a felek egy meghatározott feltételben állapodtak meg, a szerzödés lejárata végéig az nem fog megszünni. Hacsak és amíg be nem fejezödik, az adott feltétellel egyezö megállapodás automatikusan megújul az eredeti feltétel hosszával.

10.3. Mindkét fél jogosult a szerzödés azonnali hatályon kívül helyezésére. Jó ok van erre különösen akkor, ha és amikor:

a) a felhasználók fizetésképtelenné váltak, és emlékeztetö ellenére sem fizetnek;

b) a felhasználók olyan magatartást tanúsítanak, amely lényegesen veszélyezteti a többi játékos játékélményét;

c) csalás gyanújában, amely az online játékok tapasztalatainak és/vagy mechanizmusának megváltoztatására használtak, eszközök és/vagy "hack"-ek vagy más szoftverek, eszközök vagy szkriptek használatával;

d) a felhasználó fiókjának harmadik fél által való felhasználásával;

e) a felhasználók igénybe vehetik a harmadik felek számláit, hogy több online felhasználói játékot játsszanak vagy használjanak;

f) a felhasználók az online játékokban használt virtuális tételeket az ilyen online játékokon kívül használják, vagy "valódi" pénzre cserélik, megvásárolják vagy eladják öket; vagy

g) a felhasználók megsértik az alkalmazandó jogot, a jelen Felhasználási feltételeket vagy a játékokra vonatkozó rendelkezéseket vagy szabályokat.

10.4 A felmondást írásban kell megtenni, az e-mail az írásos kommunikáció elfogadható eszköze.

10.5 Jól meghatározott ok esetén (például hosszabb inaktivitás), a mitrill.hu jogosult a felhasználói fiókok törlésére. Ezenkívül a mitrill.hu lehetöség szerint törölheti a felhasználói fiókokat a feltételek lejáratát követöen.

11. Adatvédelem

11.1 A személyes felhasználói adatok nem kerülnek összegyüjtésre, feldolgozásra és nem használják fel öket, kivéve, ha a szóban forgó felhasználó beleegyezik, vagy a hatályban lévö törvény megengedi ezt.

11.2 További részletek itt találhatóak: mitrill.hu Adatvédelem

12. Alkalmazható jog, jogi helyszín

12.1 A magyar Köztársaság törvényei a nemzetközi árukereskedelemre vonatkozó szerzödésekröl szóló egyezménre (CISG) kizárólagosan vonatkoznak.

13. A jelen Felhasználási Feltételek módosításai, különlegességek, kommunikáció, elválaszthatósági záradék

13.1 A mitrill.hu fenntartja magának a jogot, hogy módosítsa a jelen Felhasználási feltételeket. A bejelentkezéskor a felhasználókat a mitrill.hu portálon vagy bármely online játékoldalon a módosítások hatálybalépését megelözöen legalább két héttel értesítik a Felhasználási feltételek módosításáról. Alternatív megoldásként a mitrill.hu értesítheti a felhasználókat e-mailben, akár a módosított kifejezések átadásával, akár a mitrill.hu weboldalra mutató hivatkozással, amelyen a módosított kifejezések megtekinthetöek. Ha a mitrill.hu bejelenti a portálján vagy bármilyen online játékán a módosított Felhasználási feltételek hatályba lépését, a felhasználók kifejezhetik egyetértésüket az új feltételekkel szemben. A mitrill.hu külön tájékoztatja a felhasználókat a kéthetes idöszak jelentöségéröl, a visszavonás jogáról és a cselekvés jogkövetkezményeiröl.

13.2 A felhasználók nem ruházhatják át a megállapodásban kötött jogokat és kötelezettségeket a mitrill.hu elözetes írásos engedélye nélkül.

13.3 A felhasználók csak abban az esetben indíthatnak ellentételezést, ha azt és amennyiben a mitrill.hu ténylegesen megállapította vagy elismerte a vitathatatlanságot. A felhasználók csak az itt leírt követelések tekintetében gyakorolhatják a megörzési jogukat.

13.4 Amennyiben a jelen Használati feltételek másképp nem rendelik el, a mitrill.hu rendszerint e-mailen kommunikál a felhasználókkal. A felhasználóknak garantálniuk kell, hogy a mitrill.hu-ban regisztrált e-mail fiókot rendszeresen ellenörizzék a mitrill.hu üzeneteinek elfogadása érdekében. Amikor kapcsolatba lépnek a mitrill.hu-val, a felhasználóknak azonosítaniuk kell a hivatkozott online játékot (kokat) és felhasználói fiókot.

13.5 A Felhasználási feltételek módosítása és felfüggesztésa, ideértve a formális követelményt is, amelyet írásban kell közölni.

13.6 Abban az esetben, ha a jelen Használati feltételek egyes rendelkezései érvénytelenek vagy megsértik a hatályban lépö jogi alkalmazhatóságot, a fennmaradó rendelkezések teljes mértékben hatályban maradnak, és a feleknek pótolniuk kell a nem hatékony rendelkezést, amíg a gazdasági jelentöségek és joghatás hatálya alá tartozó hatékony rendelkezés célját el nem érik. Ugyanez vonatkozik a talált résekre is.

 

» Játssz ingyen!

Csatlakozz te is a szerepjátékok újabb világához! Ma Te lehetsz a hős!
Ez a szerepjáték egyaránt működik Apple, iPad és iPad Mini alatt.
Android alapon is tudsz játszani vele, ha a kijelződ mérete legalább 1024 pixel széles!
mitrill.hu - Szerepjáték ingyen?? IGEEEN! Az online szerepjátékok között kevés, ami letöltés nélkül, Chrome-ban is megy! Ha szereted a fantasy-t itt a helyed. - © 2010 - 2019

Minden jog fenntartva. v2.2 | Adatvédelem | Felhasználási feltételek | Impresszum